Uzņemšana

 

Aicinām Jūs pieteikt savus bērniņus privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Apelsīnu pasaka” Prūšu ielā 81, Rīgā.

 

Šeit caur rotaļām bērni apgūst dažādas prasmes (līmēt, veidot, zīmēt, kultūrhigiēniskās iemaņas utt.), nodarbojas ar intelektuālām un fiziskām aktivitātēm, apgūst valodas un matemātiskās iemaņas, tiek nodrošināta bērnu vispusīga attīstība.

 

Pie mums mācās bērni no 1,6 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai, strādājam mēs darba dienās no plkst.7:00 līdz 18:45.
Mums ir licence gan vispārējās pirmsskolas izglītības programmai (01011111), gan mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmai (01011121).

 

SVARĪGI – mūsu pirmsskolas izglītības iestādei ir noslēgti sadarbības līgumi par līdzfinansējumu ar Rīgas domi, Salaspils,Ikšķiles,Mārupes un ar Ropažiem,Ķekavu un Stopiņiem PPII,,Apelsīnu pasaka” m.t. 25561034

Lai noslēgtu līgumu ar PPII „Apelsīnu pasaka”, nepieciešams:
• Vecāku pase;
• Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (kopija)vai izdruka no latvija.lv
• Bērna medicīnas karte ( veidlapa Nr.026/u );
• Profilaktiskās potēšanas kartes kopija (veidlapa Nr.063/u );
• Ārsta izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt PPII. Izziņa jāiesniedz pirmajā PPII apmeklēšanas dienā.

NO ĢIMENĒM MĒS SAGAIDĀM:
• izpratni par to, ka pirmsskolas izglītības iestāde ir palīgs vecākiem bērna audzināšanā;
• pacietību un iejūtību, bērniņam uzsākot gaitas pirmsskolas izglītības iestādē;
• ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
• savstarpēji vienojoties un sarunājoties rast labāko risinājumu problēmsituācijās.

Ja jums ir kādi jautājumi, varat piezvanīt pa tālruni +371 26651034 vai aizpildīt zemāk esošo veidlapu.

Nosūtīts!