Cenrādis

Visi vecāki maksā  3,80 euro dienā par ēdināšanas pakalpojumiem.

Mācību maksa par Izglītības programmas apguvi:
– 300,00 euro mēnesī (bērnu skaits grupā līdz 23 )
– 350,00 euro mēnesī (bērnu skaits grupā līdz 15)

Veicam sadarbību par līdzfinansejuma saņēmšanu ar Rīgas domi, Salaspils novada domi, Stopiņu novada
domi, Ropažu novada domi, Ikšķiles novada domi, Mārupes novada domi, Babītes novada domi un ar Ogres pašvaldību.