Kindergarten Classroom

PPII „Apelsīnu pasaka” pasākumi

 

Septembrī:

–  ,,Zinību diena”

– Izstāde  ,,Pilādžu laiks ”

– ,, Rudens sporta svētki ”

 

Oktobrī:

– Radošās pēcpusdienas  ar vecākiem,, Rudens ziedu krāšņumā”

-Temātiskā nedēļa,, Mazā bērna emocijas”

-,,Teātra dienas”

 

Novembrī:

– 18.novembris ,, Svinīga liniāle ”

–  Izstāde ,, Latvija mana dzimtene”

– Tematiskā pēcpusdiena ,, Mana Latvija ”

– Rudens svētki,,Mārtiņa gailīši dancīti veda”

– Jautrās pēcpusdienās grupās ,,Kas sanāca sētiņā”

 

Decembrī:

– izstāde ,,Ziemassvetki”
– Pieredzes apmaiņa ar vecākiem ,, Dāvana”.

– Ziemassvētku  pasākumi ar vecākiem iestādes zālē.

 

Janvārī:

– Ziemas sporta svētki

-1.pusgada mācību un audzināšanas darba analīze – ped.sēde

– mākslas centru izveide grupās

-Bērnu dārza dzimšanas diena

-Bērnudārza dzimšanas diena

– Skatuves runas konkurss ,, Maza bērna valodiņa ”

 

Februāris :

Izstāde galerijā ,,Sveces”

-Jautrais brīdis ,,Valentīndiena ”

-Masļeņicas svinēšana

– Jautrais  brīdis ,,Meteņdiena”

– Pasakas un teatr.uzvedums grupās ar roku un pirkstiņlellēm.

 

Marts:
– Izstāde ,,Vecmāmiņas pūra lādes”

– Radošās darbnīcas ,, Pavasaris klāt”

– Izstāde ,,Es gaidu Lieldienas” Bērnu un vecāku kopīgi gatavotie darbiņi.

– Pasākums ,,Lieldienu svinēšana”

 

Aprīlis:

-Rotaļu spēles pastaigas laikā
– Katrai grupai kopīgs pasākums ar vecākiem
– Temātiskā nedēļa ,,Profesijas”

 

Maijs

–  Māmiņām veltīts svētku koncerts.

 

Jūnijs:

- Sporta svētki

- Jāņu  ielīgošana

 

​Laipni aicināti esošo un topošo audzēkņu vecāki!

Lūgums pieteikt savu vizīti pa tālr.  +371 25561034